Algemene voorwaarden en privacy

Algemene Voorwaarden

Volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen, workshops en events georganiseerd door Yogawereld. Wie zich inschrijft en deelneemt aan de yogalessen van Yogawereld, gaat akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Inschrijving

Yogawereld engageert zich om de prijzen van yogalessen betaalbaar te houden voor iedereen. De tarieven voor de lessenreeksen worden duidelijk aangegeven op de website.

Je bent pas ingeschreven als je het volledige lesgeld betaald hebt. Na invullen van het inschrijvingsformulier ontvang je een mail ter bevestiging van de inschrijving. Hierin staan de betaalmodaliteiten vermeld. Indien we de betaling niet ontvangen binnen de meegedeelde termijn, wordt jouw plaats vrijgegeven aan een andere deelnemer.

Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, komt jouw naam op een wachtlijst te staan. Je krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is.

Annulatie

Indien je jouw deelname wenst te annuleren op meer dan 1 week voor de start van de lessenreeks of workshops, wordt je inschrijving volledig terugbetaald met vermindering van 10 euro administratiekost.

Indien je minder dan 1 week voor de startdatum afzegt, kan geen terugbetaling gebeuren, tenzij je een medisch attest hebt waarin duidelijk wordt vermeld dat je geen lessen kan bijwonen. De deelnemer kan wel, na overleg met Yogawereld, iemand anders in zijn/haar plek laten deelnemen.

Yogawereld behoudt zich het recht om workshops of lessenreeksen op voorhand te annuleren indien er onvoldoende inschrijvingen zijn. In dat geval zal het inschrijvingsgeld integraal worden terugbetaald. Wanneer er slechts 1 deelnemer aanwezig is, zal de les worden geannuleerd. Deze situatie geeft geen recht op terugbetaling.

Als deelnemer kan je gemiste lessen enkel inhalen in overleg met Yogawereld en indien het mogelijk is binnen de lopende lessenreeks. Je hebt hier niet automatisch recht op. Je hebt geen recht op terugbetaling van de les(sen), tenzij je een medisch attest kan voorleggen.

Afwezigheid docent

Als de docent door ziekte of overmacht niet aanwezig kan zijn, kan een vervangende docent de les overnemen. Mocht er geen lesgever gevonden worden, zal Yogawereld een inhaalmoment aanbieden om de les te vervangen. Yogawereld zal je op voorhand via email of sms verwittigen wanneer een les niet doorgaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste nummer en/of mailadres bij je inschrijving.

Aansprakelijkheid

Yogawereld is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de persoonlijke eigendom van jou als deelnemer.

Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor het respecteren van je eigen grenzen. Ben je onder behandeling van een arts, kinesist of wanneer er andere fysieke beperkingen zijn (hoge of lage bloeddruk, spier- of gewrichtspijn, chronische ziekten, hernia edm.) moet je deze bij aanvang van de les melden aan de docent. Ook als je zwanger bent, overleg je eerst met je arts en breng je de lesgever op de hoogte. De docent zal waar mogelijk alternatieven aanreiken, maar je blijft zelf verantwoordelijk om zorgzaam met je lichaam om te gaan.

Privacy verklaring

Yogawereld verzamelt en verwerkt persoonsgegevens met het oog op het organiseren van de yogalessen op een toegankelijke en veilige manier.

Bij het inschrijven voor de lessen krijg je de vraag om voornaam, achternaam, mailadres, telefoonnummer, adres en eventuele opmerkingen (optioneel) door te geven. Zo kunnen we je jou via mail, sms of Whatsapp op de hoogte houden van nieuwe lessenreeksen, praktische informatie en last-minute veranderingen aan het programma. Je kan eenvoudig uitschrijven via de automatische uitschrijflink in de mails of via mail naar Yogawereld.

Bij het bezoeken van de website verzamelen we via Google Analytics algemene inzichten over het websitegebruik. Deze zijn geanonimiseerd en dienen enkel voor het optimaliseren en verbeteren van de website.

De data die Yogawereld verzamelt, dient enkel voor intern gebruik en wordt niet gedeeld met externe partijen. Je kan op elk moment je gegevens aanpassen of laten verwijderen via mail naar Yogawereld.

Algemene voorwaarden Yogawereld, vanaf 24 november 2018.

Laatste herwerking: 24 maart 2023.